O nas

2005

to rok powstania firmy - FHU KONTAKT Wiesław Obuchowicz- produkującej paletę KNWO i oferującej wsparcie w zarządzaniu gospodarką paletową. Od początku kierowaliśmy się zasadą - jeśli coś mamy zrobić to róbmy to porządnie.

W 2005 roku zaczęliśmy współpracować z bardzo dużym producentem chemii budowlanej w zakresie gospodarki paletowej. Wyzwaniem była sprawna obsługa ponad 900 kontrahentów naszego klienta.

Powstanie platformy internetowej

Opracowaliśmy pierwszą wersję systemu zarządzania logistyką paletową, którą do tej pory ewoluowała do najlepszego w Polsce tego typu rozwiązania.

Współpraca na zasadzie win-win

Działalność i bogate doświadczenie wypracowane przez ostatnie kilkanaście lat potwierdzają, że oferujemy produkt i ekonomiczne rozwiązania odpowiadające przyszłości w zakresie wielokrotnego używania palety i ekologii.

Sprawdzianem sprawności organizacyjnej i dojrzałości biznesowej naszej firmy był kryzys dostępności i rosnących cen podstawowych surowców w 2022r. wywołany pandemią i sytuacją w Ukrainie. Ceny drewna i stali zanotowały wtedy rekordowe wzrosty rzędu 100%, a wielu producentów palet nie wytrzymało presji kosztowej i deficytu materiałów.

W KN-WO dzięki wyrobionym kontaktom handlowym i sprawności organizacyjnej przeszliśmy przez ten okres suchą nogą i zapewniliśmy naszym kontrahentom ciągłość dostaw i niezakłóconą logistykę paletową.

0

palet w obrocie
(nasze roczne możliwości)

0

palet, które możemy magazynować

0

palet na miesiąc, które możemy wyprodukować

Rok 2024 dla KNWO to: duże możliwości produkcyjne i magazynowe, stabilna sytuacja finansowa, rozwinięte kontakty handlowe, zasoby ludzkie i zaplecze techniczne oraz autorski dopracowany system obrotu paletami.

Siedziba producenta KNWO