Korzyści

Korzyści z wdrożenia systemu obrotu paletami KN-WO

Korzyści finansowe

Oszczędność w skali roku​ od 1,01 mln zł do 2,61 mln zł netto​ (przy zakupie przez Państwa firmę 100 000 sztuk palet)​

Sprawna obsługa kontrahentów

Odbieramy wszystkie EKO palety KNWO od Państwa kontrahentów.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Używamy palet wielokrotnego użytku, czym przyczyniamy się do ochrony zasobów naturalnych

Sprawna logistyka

Gwarantujemy sprawny system i platformę logistyczną

korzyści finansowe

ochrona środowiska

sprawność organizacyjna

Z kn-wo oszczędzasz

  1. Redukcja kosztów poprzez wprowadzanie do obrotu używanych palet (również znaczne zmniejszenie opłat produktowych w obszarze BDO)
  2. Likwidacja kosztów odbioru drobnicowego​
  3. Znaczna redukcja kosztów magazynowania palet
  4. Outsourcing weryfikacji palet zwracanych od Klientów
  5. Możliwość skupienia się producenta na działalności podstawowej
  6. Uproszczenie i outsourcing monitoringu ruchu palet

Koszt palety KNWO w całościowym obiegu jest znacznie niższy od kosztu palety jednorazowej!

Cena sprzedaży
EKO PALETY KNWO

47 zł netto

100% palet

Cena odsprzedaży
EKO PALETY KNWO
(przerzucona na kontrahenta)

60 zł netto

100% palet

FHU KONTAKT

KLIENT

Kontrahenci

Gwarantowany cena odkupu
EKO PALETY KNWO
od kontrahenta

56 zł netto

75% palet*

Serwis paletowy

33,50 zł netto

75% palet*

*Zwrot palet od kontrahentów w 2022 roku stanowił 75% palet sprzedanych Odbiorcy Głównemu

Koszt rzeczywisty obsługi 1 palety

Serwis paletowy* – ( różnica pomiędzy ceną zakupu przez twoją firmę palety KNWO, a ceną odsprzedaży palety przez twoją firmę swojemu Kontrahentowi ) x % zwrotu palet przez kontrahentów do FHU Kontakt – ( różnica pomiędzy ceną zakupu przez twoją firmę palety KNWO, a ceną odsprzedaży palety przez twoją firmę Kontrahentowi ) x % palet pozostających w rynku

* serwis paletowy ( czyszczenie, regeneracja, magazynowanie, składowanie palet, logistyka transportowa, załadunek z magazynu, monitoring, zbiór palet z rynku kontrahentów)​

(33,50 zł – 13 zł) x 75% – (13 zł x 25%) ​

20,50 zł x 75% – 3,25 zł ​

15,37 zł – 3,25 zł = 12,12 zł netto

koszt całkowity obsługi logistycznej palety dla twojej firmy:

12,12 zł netto

Ochrona zasobów naturalnych ziemi​
Przyszłościowe rozwiązanie w zakresie ekologii

1ha uratowanych drzew

* 10 000 SZT. PALET = OK. 1 HA WYKARCZOWANYCH DRZEW

1 drzewo = 50 - 80 lat​

1 sosna o średnicy ​cm - 28 cm ​= ​ok. 0,55 m3 drzewa

1ha ziemi = 800 - 1000 szt. drzew

1 m3 drzewa = 25 - 28 szt. palet jednorazowych

1 paleta = 0,0357 m3​

Wyliczenia na 10 000 szt. palet:​

0,0357 m3 x 10 000 szt. = 357 m3​
357 m3/0,55 (1 drzewo) = 649 szt. drzew

OUTSOURCING LOGISTYKI PALETOWEJ

sprawna
firma

Sprawny system logistyki palet

Zapewniamy pełny, sprawny outsourcing obrotu logistycznego palet

Państwa kontrahent ponosi niewielki koszt jednostkowy palety i ma zagwarantowany odbiór. W ten sposób zwiększamy jego lojalność wobec Państwa firmy.

O sprawną logistykę dba dopracowywana przez lata nasza autorska platforma logistyczna.

1.
Skrócenie czasu zwrotu palet​

2.
Outsourcing weryfikacji palet zwracanych od Klientów​

3.
Uproszczenie i outsourcing monitorowania ruchu palet​

podsumowując:

WSPÓŁPRACA Z KNWO TO:

Korzyści finansowe

Ochrona środowiska

Sprawność organizacyjna