Zakres usługi

1.

Samodzielnie wyprodukujemy palety KN-WO wg ściśle wyznaczonego standardu.

2.

Dostarczymy palety KN-WO, na których Państwa firma wyśle towar do swoich kontrahentów.

3.

Odkupimy palety KN-WO od Państwa kontrahentów.

4.

Zregenerujemy palety tak, aby mogły być wykorzystane w dalszym obrocie.

5.

Dostarczymy Państwa firmie odnowione palety. Państwa firma dzięki temu modelowi gospodarki paletowej znacznie zmniejsza a nawet w perspektywie czasu unika opłaty środowiskowej.

6.

Podczas tego powtarzalnego procesu mają Państwo dostęp 24H do wszystkich danych (stany ilościowe, rozliczenia) poprzez naszą internetową platformę logistyczną.

Dostarczamy palety dla Państwa firmy

Państwa firma odsprzedaje palety kontrahentom

FHU KONTAKT

Firma

Kontrahenci

Odkupujemy palety od Państwa kontrahentów

serwis i wsparcie w obrocie paletami*

*serwis paletowy ( czyszczenie, regeneracja, magazynowanie, składowanie palet, logistyka transportowa, załadunek z magazynu, monitoring, zbiór palet z rynku kontrahentów)

PALETA KN-WO

Na życzenie oznaczymy paletę specjalnym wzorem dedykowanym tylko dla Państwa firmy.

Zapraszamy na spotkanie i prezentację naszego systemu!