• rozładunek
 • załadunek
 • magazynowanie
 • obsługa biurowa
 • paleta o wymiarach 1000mm/1200mm

18,00 PLN/paleta netto - opłata za jeden miesiąc

 • magazynowanie/składowanie powierzonego towaru,
 • logistyka transportowa,
 • możliwość dostaw wagonami (24 wagony),
 • własne rampy kolejowe i rozładunkowe,
 • załadunek z magazynu na samochody,
 • ścisła współpraca w zakresie kolejowym z firmą Rail Polska,
 • ścisła współpraca z firmami Knauf Sp. z o.o., DSS, TRANSKAJ,
 • firma nasza posiada własne palety przeładunkowe KN-WO oraz palety KN-WO Fitosanitarne,
 • możliwość przewozu towaru koleją z Ukrainy do całej Europy:
  • przeładunek z wagonów Ukraińskich na Polskie,
  • własna rampa Ukraińska 550m dł. na 8m szer,
  • nprzejście graniczne Dorohusk-Jagodzin.