F.H.U. KONTAKT

Producent
oraz
operator logistyczny
eko palet KN-WO

Oferta współpracy dla:

cement ożarów s.a.

O nas

Jako producent, serwisant, operator palet, posiadamy wieloletnie doświadczenie i bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę zajmującą się systemem obrotu EKO paletami KN-WO od 15 lat.

Kontrahenci

Między innymi współpracujemy w tym zakresie od początku wprowadzenia opatentowanej palety kaucjowanej KN-WO z dużym producentem chemii budowlanej.

doświadczenie

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu gospodarką paletową, współpracy z największymi składami budowlanymi ( ok. 900 klientów, od których skupujemy nasze palety).

Nasza obietnica

Proponujemy innowacyjne rozwiązania mające na celu generowanie przez Państwa firmę większego zysku przy jednoczesnej bezproblemowej współpracy.​

PROFIL FIRMY

Całkowity koszt 1 palety kaucjowanej
dla Cement Ożarów S.A.​

12,12 zł netto*

* Przy zwrocie palet na poziomie 75%

Produkcja, czyszczenie, regeneracja EKO palet

Oznaczenie palety: standard KN-WO + ustalone oznakowanie wyłącznie dla Cement Ożarów S.A., np. CE-OŻ (istnieje możliwość ustalenia innego standardu palet)​

Dostawa z magazynu firmy FHU Kontakt palet do zakładów produkcyjnych i składów producenta Cement Ożarów S.A.

Zbiórka i magazynowanie palet od podmiotów dystrybucyjnych firmy Cement Ożarów S.A.

Serwis, czyszczenie, regeneracja i naprawa uszkodzonych palet

Monitoring stanu ilościowego palet 24 H, kontakt z klientami

Raportowanie bilansu palet

Istnieje możliwość   współpracy w zakresie sieci marketów

ZAKRES USŁUGI

PROPOZYCJA
PRODUKTU

Forma i koszty
współpracy

Cena sprzedaży
EKO PALETY KNWO

47 zł netto

100% palet

Cena odsprzedaży
EKO PALETY KNWO
(przerzucona na klienta)

60 zł netto

100% palet

FHU KONTAKT

CEMENT OŻARÓW S.A.

Kontrahenci

Gwarantowany cena odkupu
EKO PALETY KNWO
od kontrahenta

56 zł netto

75% palet*

Serwis paletowy

33,50 zł netto

75% palet*

*Zwrot palet od kontrahentów w 2022 roku stanowił 75% palet sprzedanych Odbiorcy Głównemu

Koszt rzeczywisty obsługi 1 palety dla Cement Ożarów S.A.

Serwis paletowy* – ( różnica pomiędzy ceną zakupu przez Cement Ożarów S.A. palety KNWO, a ceną odsprzedaży palety przez Cement Ożarów S.A. swojemu Kontrahentowi ) x % zwrotu palet przez kontrahentów do FHU Kontakt – ( różnica pomiędzy ceną zakupu przez Cement Ożarów S.A. palety KNWO, a ceną odsprzedaży palety przez Cement Ożarów S.A. Kontrahentowi ) x % palet pozostających w rynku

* serwis paletowy ( czyszczenie, regeneracja, magazynowanie, składowanie palet, logistyka transportowa, załadunek z magazynu, monitoring, zbiór palet z rynku kontrahentów)​

(33,50 zł – 13 zł) x 75% – (13 zł x 25%) ​

20,50 zł x 75% – 3,25 zł ​

15,37 zł – 3,25 zł = 12,12 zł netto

koszt całkowity obsługi logistycznej palety dla Cement Ożarów S.A.

12,12 zł netto

Wyliczenie korzyści

Korzyści

Używamy palet wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych, czym przyczyniamy się do ochrony zasobów naturalnych

Odbieramy wszystkie EKO palety KNWO od kontrahenta

Oszczędność w skali roku​ od 1,01 mln zł do 2,61 mln zł netto​ (przy zakupie przez Głównego Odbiorcę 100 000 sztuk palet)​

Gwarantujemy sprawny system i platformę logistyczną

ochrona środowiska

finansowanie

zadowolenie klienta

Skrócenie czasu zwrotu palet​

Likwidacja kosztów odbioru drobnicowego​

Znaczna redukcja kosztów magazynowania palet ​

Redukcja kosztów poprzez użycie używanych palet (również w obszarze opłat BDO)​

Outsourcing weryfikacji palet zwracanych od Klientów​

Możliwość skupienia się producenta na działalności podstawowej​

Likwidacja kosztów magazynowania palet​

Uproszczenie i outsourcing monitorowania ruchu palet​

KORZYŚCI DLA
CEMENT OŻARÓW

Korzyści dla środowiska

Ochrona zasobów naturalnych ziemi​
Rozwiązanie odpowiadające przyszłości w zakresie ekologii

1 drzewo = 50 - 80 lat​

1 sosna o średnicy ​cm - 28 cm ​= ​ok. 0,55 m3 drzewa

1ha ziemi = 800 - 1000 szt. drzew

1 m3 drzewa = 25 - 28 szt. palet jednorazowych

1 paleta = 0,0357 m3​

Wyliczenia na 10 000 szt. palet:​

0,0357 m3 x 10 000 szt. = 357 m3​ 357 m3/0,55 (1 drzewo) = 649 szt. drzew

10 000 szt. palet = ok. 1 ha wykarczowanych drzew

Nasze Eko palety
KN-WO to palety
wielokrotnego użytku !

Proponowany model gospodarki paletami pozwala na znaczne zmniejszenie opłat związanych z wprowadzaniem na rynek odpadów opakowaniowych a w perspektywie czasu nawet ich uniknięcie.

Nasza platforma logistyczna

Zapraszam do zapoznania się
ze stroną knwo.pl​

f.H.U. KONTAKT

WIESŁAW OBUCHOWICZ

ZAPRASZAM DO współpracY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18