System Zwrotu Palet pozwala na wysłanie do naszego biura zlecenia odbioru palet. Jednocześnie możliwy jest bieżący monitoring statusów realizacji aktualnych zleceń, oraz sprawdzanie historii zleceń archiwalnych

Wszystkie informacje dotyczące obsługi Systemu Zwrotu Palet znaleźć można w dziale dokumentacja & pomoc.

W celu rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się poniżej. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza proszę czekać na kontakt z naszym operatorem.


Nazwa firmy:
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
Telefon osoby kontaktowej:
Adres e-mail osoby kontaktowej:
Adres siedziby - miasto:
Adres siedziby - kod pocztowy:
Adres siedziby - ulica:
Adres siedziby - województwo:

F.H.U. KONTAKT Wiesław Obuchowicz


siedziba:
ul. Stolarska 7,
07-200 Wyszków.

magazyn składowy:
ul. Stolarska 7,
07-200 Wyszków.

+48 29 742 08 60Telefon:
E-mail: palety@knwo.pl