F.H.U. Kontakt posiada kilka magazynów składowych o łącznej powierzchni 6 000 m2, obecnie świadczymy usługi dla kilku partnerów z różnych branż.

Największym naszym usługodawcą jest czołowy, europejski producent materiałów budowlanych firma KNAUF Sp. z o. o. Nasze magazyny posiadają wyjątkową zaletę - cały proces załadunku i rozładunku, zarówno wagonów kolejowych, jak i ciężarówek odbywa się pod zadaszeniem.

W celu zapewnienia płynnego załadunek i rozładuneku 100 zestawów typu TIR na dobę, dysponujemy siedmioma wózkami widłowymi. Teren na którym zlokalizowane są magazyny jest ogrodzony, strzeżony oraz utwardzony. Posiadamy polisy ubezpieczeniowe od NNW, oraz kradzieży.

Wzdłuż magazynów składowych znajdują się bocznice kolejowe, dzięki czemu dostawy towarów realizowane są zarówno transportem drogowym jak i kolejowym. Dzięki naszej wykfalyfikowanej kadrze rozładunek pełnego 24 wagonowego składu (1 250ton) trwa maksymalnie 10 godzin. Magazyny czynne są od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00. Kontrola stanów magazynowych – wydań i przyjęć odbywa się przez Platformę Internetową zintegrowaną z systemem operacyjnym SAP.


Przykładowa oferta składowania:
  • rozładunek
  • załadunek
  • magazynowanie
  • obsługa biurowa
  • paleta o wymiarach 1000mm/1200mm