Nazwa dokumentuPodręcznik Użytkownika Systemu Zwrotu Palet KN-WO - wersja dla Klienta
Ilość stron11
Zawartość:
  • wstęp,
  • klient,
  • logowanie ,
  • składanie zleceń na odbiór palet,
  • przegląd zleceń,
  • przywracanie utraconego hasła,
  • zakładanie nowego konta.
Dokument do pobrania format MS Word 97-2003 (853 KB)
format MS Word 2007 (775 KB)
format PDF (6 279 KB)