Dokumentacja urzędowa to dokumentacja dotycząca naszych palet to min. świadectwo jakości wystawione przez Instytut Badania Drewna, wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie oraz zmiana klasyfikacji wydana przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrzego Unii Europejskiej. Do dokumentów zaliczyć można także dokumentację techniczną palet KN-WO zwykłych oraz palet KN-WO fitosanitarnych. Pełna lista, aktualnych dokumentów znajduje się po lewej strnie.
System Zwrotu Palet służy do składania zleceń odbioru palet typu KN-WO. Dokumenty przedstawione po lewje stronie w skecji dokumentacja Systemu dotyczą ww. oprogramowania i w większości są to instrukcje użytkownia.